ไอ เลิฟ กระบี่

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img
HomeBeyond Resort Krabiทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะห้อง สุดคุ้ม 10

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน หมู่เกาะห้อง สุดคุ้ม 10

 

วันที่ 1รับจากสนามบิน – City Tour –  ส่งที่พัก
 รับลูกค้า ณ สนามบิน / บขส.
 จากนั้นนำท่าน City Tour (4-5 ชม.)
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Beyond Resort Krabi
เย็นอิสระอาหารเย็น
วันที่ 2ทริปดำน้ำ เกาะห้อง (เรือท้องถิ่น)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00รถรับจากที่พักในตัวเมืองกระบี่ – หาดคลองม่วง
08.30รถรับคณะจากโรงแรมที่พักในเขตอ่าวนาง
08.50เดินทางสู่ท่าเรือหน้าหาดนพรัตน์ธารา เพื่อรวมกลุ่มกันลงชื่อประกันภัยทางทัวร์และรับข้อมูลการเดินทางก่อนลงเรือ
09.00เริ่มการเดินทางด้วยเรือหางยาว ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพพร้อมไกด์คอยให้บริการมุ่งหน้าสู่
09.20แวะจอดดำน้ำที่ เกาะแดง (30นาที) แวะชมความสวยงามแปลกตากับเกาะเล็กๆสีแดง และปล่อยให้นักท่องเที่ยวดำน้ำดูปลานานาชนิด
10.20เดินทางถึง เกาะเหลาลาดิง ( เกาะพาราไดส์ ) เป็นเกาะเล็กๆที่เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่เฝ้าเก็บรังนกนางแอ่น มีหาดทรายขาว พักผ่อนตามสบาย สามารถดำน้ำดูปะการังสีที่สวยงามของเกาะเหลา หลาดิง และรับประทานมื้อเที่ยง เราจะอยู่ที่เกาะเหลาลาดิงประมาณ 60 นาทีก่อนออกเดินทางต่อ
11.45เดินทางสู่ ทะเลใน -ลากูน ( Lagoon ) เรือนำเข้าวนชมภายในรอบๆลากูนซึ่งสามารถเข้า ออกได้เพียงทางเดียว ถ่ายรูปมุมหัวเรือก็คลาสสิก วนชมด้านในประมาณ 15-30 นาที
12.15เดินทางถึงเกาะห้อง (อุทยานเกาะห้อง) เป็นเกาะที่มีชายหาดทรายขาว พักผ่อนเล่นน้ำ ดูปะการังดูฝูงปลาลายเสือ อิ่มกับการพักผ่อนที่สบายชมความสวยงามรอบเกาะห้อง และทำกิจกรรมเล่นน้ำดูปลา พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.15ออกเดินทางกลับจากเกาะห้อง
15.30เรือเข้าจอดส่งลูกค้าถึงท่าเรือ รถรับจากท่าเรือ ส่งกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ
เย็นอิสระอาหารเย็น
วันที่ 3อิสระท่องเที่ยว – รับจากที่พัก – ซื้อของฝาก – ส่งสนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
 เช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00 น. (หากเกินเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 รถรับท่านจากที่พัก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของกระบี่มากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง , เต้าส้อ ฯลฯ ณ ร้านของฝาก จากนั้นส่งท่าน ณ สนามบิน / บขส.

**สามารถเลือกซื้อทัวร์สระมรกต+น้ำตกร้อน ได้ในราคาพิเศษ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียด**

อัตราค่าบริการ
*พัก Beyond Resort Krabi ( 4 ดาว) ย่านหาดคลองม่วง ติดหาด
 (รถรับส่ง+ที่พัก+ดำน้ำ+City Tour)

ที่พัก 4 ดาว + ดำน้ำเกาะห้อง+อาหาร+รับส่ง+City Tour
วันเดินทางห้อง Villa Gardenห้อง Deluxe Sea View
1 เม.ย.-31 ต.ค. 66
(พักห้องละ 2 ท่าน)
4,290 บาท/ท่าน5,090 บาท/ท่าน
ท่านที่ 3 เสริมเตียง4,490 บาท/ท่าน5,090 บาท/ท่าน
เปลี่ยนเป็นสปีดโบ้ท+300 /ท่าน

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง

อัตรานี้รวม
รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน + City Tour ,ที่พัก 2 คืน+อาหารเช้า , ทริปดำน้ำเกาะห้อง (เรือท้องถิ่น+อาหารกลางวัน)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ : หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเลื่อนวันเดินทางหรือเลื่อนเวลาทุกกรณี

แนะนำโปรโมชั่นทัวร์

spot_img

ตัวอย่างแพคเก็จ พัก 4 ดาว

แนะนำทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

ตัวอย่างการเดินทาง

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง สุดคุ้ม 9

3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะห้อง ลากูน
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
3,890

เริ่มต้น/ต่อท่าน

3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะห้อง+City Tour
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
3,090

เริ่มต้น/ต่อท่าน

ทัวร์กระบี่-สุดคุ้ม-3
3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะห้อง
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
2,690

เริ่มต้น/ต่อท่าน