Saturday, November 28, 2020
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ตรัง ราคาเริ่มต้น 750 บาท ทริปดำน้ำ ชมปะการัง ตลอดปี 2562

ทัวร์ตรัง ราคาเริ่มต้น 750 บาท ทริปดำน้ำ ชมปะการัง ตลอดปี 2562

ทัวร์ตรัง

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์  เกาะรอก เกาะม้า

 08.00น.  บริการรับลูกค้า จากโรงแรมในตัวเมืองตรัง
 09.30น. เดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะรอกนอก –รอกใน ชมธรรมชาติหาดทรายขาว น้ำทะเลใส
ดำน้ำดูปะการังหลากสีสันสนุกสนานกับฝูงปลาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะปลาการ์ตูนดารา
แห่งท้องทะเล
 12.30น. รับประทานอาหารเที่ยง ( แบบบุฟเฟ่) บนชายหาด และพักผ่อนตามอัธยาศัยบนหาด
เกาะรอกนอก หลังจากนั้นดำน้ำดูปะการังบริเวณเกาะรอกนอก-ใน ประมาณ 3จุด
อ่าวม่านไทร อ่าวหินงาม และแหลมหลักเขต
 15.30น. แวะดำน้ำที่เกาะม้า เกาะที่สวยอีกจุดหนึ่งบริเวณ หน้าเกาะไหงพร้อมฝูงปลามากมาย
ที่รายล้อมคุณ
 16.30น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากเมง และส่งคณะกลับสู่ตัวเมืองตรัง

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ตรัง

ค่าบริการนี้รวม
ค่าเรือ,อาหาร1มื้อ,ค่าเครื่องดื่ม,ผลไม้,หน้ากากดำน้ำ,ชูชีพ,มัคคุเทศก์, ค่าธรรมเนียมอุทยาน( คนไทย ค่าประกันการเดินทาง ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างชาติ 400บาท)

ตัวอย่างการเดินทาง บางส่วนของเรา

โปรแกรมแนะนำ 2563/2020