ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวซีตี้ทัวร์ ทัวร์ดำน้ำ เกาะพีพี | ทัวร์ภูเก็ต สุดคุ้ม 3

513

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวซีตี้ทัวร์ ทัวร์ดำน้ำ เกาะพีพี | ทัวร์ภูเก็ต สุดคุ้ม 3

ทัวร์ภูเก็ต สุดคุ้ม 3

ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวซีตี้ทัวร์ + ทัวร์ดำน้ำ เกาะพีพี หรือ เกาะราชา+เกาะเฮ

 PACKAGE 1.PHUKET+ CITY TOUR+ PHI PHI TOUR

โดยเรือ SPEED BOAT

วันที่ 1 รถรอรับท่านจากสนามบินภูเก็ต
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต (ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชม.)
  ชมบรรยากาศอาคารภายในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกีส โดยมีลักษณะ ตัวอาคารที่มีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างหน้าต่างประตูเป็นไม้ลายฉลุ
  นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยพ่อท่านแช่ม ในคราวชาวบ้านได้รับกำลังใจจากท่านนำชาวบ้านฉลองชนะกบฏอั้งยี่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัด
  จากนั้นนำท่านชมวิวมุมสูง ณ จุดชมวิว 3 อ่าว ป่าตอง, กะตะ,กะรน
  จากนั้นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ณ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต และเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในการชมพระอาทิตย์ตกได้งดงาม
  นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม (โรงแรมที่ท่านเลือก) อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ทริปดำน้ำ เกาะพีพี  หรือ เกาะราชา+เกาะเฮ
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.45 – 08.00  รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ
09.00  ออกเดินทางโดยเรือเร็วเพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะพีพี ให้ท่านได้ชมปะการังน้ำตื้น จากนั้นชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลก “เดอะบีช” จากนั้นเดินทางต่อไปเล่นน้ำ และดำน้ำ ณ อ่าวโละซามะ เป็นอ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการังและ สัตว์ทะเลนานาชนิดโดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
  แวะชมทัศนียภาพที่สวยงาม ณ พีพีเล ได้แก่ อ่าวปิเละ-โละซะมะ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า “สระว่ายน้ำกลางทะเล” ผ่านชมถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง จากนั้นมุ่งหน้าสู่หาดลิง ณ เกาะพีพีดอน
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร บนเกาะพีพีดอน (อาหารบุฟเฟ่ต์ : ข้าวสวย ,ผัดผักรวม,ปลาเปรี้ยวหวาน, ไก่ผัดเม็ดมะม่วง,สปาเก็ตตี้ซอสมะเขือเทศ,ต้มยำไก่ หรือ แกงจืดวุ้นเส้น , สลัดผัก,ผลไม้, ชา / กาแฟ)
  จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
  หลังรับประทานอาหาร เดินทางออกจากหมู่เกาะพีพี มุ่งหน้าสู่ เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามมากตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนที่เกาะไข่นอก เกาะเล็กๆ ที่ มีปลานานาชนิดเป็นจำนวนมาก เก็บภาพความประทับใจบนหาดทรายสวยๆตามอัธยาศัย
16.00 เดินทางกลับสู่ถึงท่าเรือ นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพักเวลา 12.00 น.)
…. รถรอรับที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย เพื่อส่งท่านไปยังสนามบิน

 

ราคานี้รวม
ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ท่านเลือก หรือระดับใกล้เคียง 2 คืน พร้อมอาหารเช้า / ค่าทัวร์ดำน้ำพร้อมอาหารกลางวัน / รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน / รถพาซิตี้ทัวร์ตามที่โปรแกรมระบุ 4 ชม.
ราคานี้ไม่รวม

ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายในหารเดินทางมายังภูเก็ต / ค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย

 

โดยเรือ BIG BOAT

วันที่ 1 รถรอรับท่านจากสนามบินภูเก็ต
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต (ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชม.)
  ชมบรรยากาศอาคารภายในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกีส โดยมีลักษณะ ตัวอาคารที่มีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างหน้าต่างประตูเป็นไม้ลายฉลุ
  นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยพ่อท่านแช่ม ในคราวชาวบ้านได้รับกำลังใจจากท่านนำชาวบ้านฉลองชนะกบฏอั้งยี่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัด
  จากนั้นนำท่านชมวิวมุมสูง ณ จุดชมวิว 3 อ่าว ป่าตอง, กะตะ,กะรน
  จากนั้นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ณ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต และเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในการชมพระอาทิตย์ตกได้งดงาม นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม (โรงแรมที่ท่านเลือก) อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 – 07.15 รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ
07.00 เรือออกจากท่าเรือเรือมี ชา กาแฟ ของว่างและ เครื่องดื่มให้บริการ
10.00 เรือเดินทางถึง เกาะพีพี ล่องเรือนำเที่ยว ชมทัศนียภาพของพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง และเกาะบิดะใน-นอก จากนั้นส่งลูกค้าที่ไม่ต้องการดำน้ำ(snorkelling) ที่ท่าเรือต้นไทร เพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนบริเวณชายหาด อิสระตามอัธยาศัย
11.00 นำลูกค้าที่ต้องการดำนำออกไปยังจุดเรือจอด ดำน้ำดูปะการังประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณหน้าหาดลิง เกาะพีพี ดอน โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพี ด้วยตัวเอง คนไทย 40 บาท/ ผู้ใหญ่ 20 บาท /เด็ก
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพักเวลา 12.00 น.)
  รถรอรับที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย เพื่อส่งท่านไปยังสนามบิน หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่ม

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ :  โดยเรือ Speed Boat เกาะพีพี + ซีตี้ทัวร์

โรงแรม / ที่พัก
หาดกะตะ , กะรน 

ผู้ใหญ่/ท่าน

16 เม.ย. – 31 ต.ค.

1 มี.ค. – 15 เม.ย.
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.

21 ธค-28 กพ

Peach Hill  4 ดาว

3,890.- 

4,890.-

สอบถาม

Peach Hill  4 ดาว

4,290.- 

5,390.-

สอบถาม

Andaman Cannacia 4 ดาว

4,290.- 

5,390.-

สอบถาม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ภูเก็ต เที่ยวซิตี้ทัวร์

ราคานี้รวม
ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมที่ท่านเลือก หรือระดับใกล้เคียง 2 คืน พร้อมอาหารเช้า / ค่าทัวร์ดำน้ำพร้อมอาหารกลางวัน / รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
ราคานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายในหารเดินทางมายังภูเก็ต / ค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพี คนไทย 40 บาท/ ผู้ใหญ่ 20 บาท /เด็กค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย

 

ทัวร์ฮ่องกง