Thursday, January 5, 2023
spot_img
Homeทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี เริ่มต้น 3,590 บาท (สุดคุ้ม 1)

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี เริ่มต้น 3,590 บาท (สุดคุ้ม 1)

Peach-Hill3590

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว พร้อมทริปดำน้ำ สุดคุ้ม 1

วันที่ 1 สนามบิน/บขส เข้าที่พัก
…..น รถรอรับจากสนามบิน… เข้าสู่ที่พัก …
  นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม (โรงแรมที่ท่านเลือก) อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2 ทัวร์ดำน้ำ เกาะพีพี+เกาะไข่ โดยเรือสปีทโบ้ท (จอยทัวร์)
  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.45-08.00 รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ
09.00 เตรียมพร้อม และออกเดินทางจากท่าเรือแหลมหงา ภูเก็ต เพื่อเดินทางสู่ เกาะพีพี ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเกาะที่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก โดยเรือ Speedboat
  แวะชมทัศนียภาพที่สวยงาม ณ พีพีเล ได้แก่ อ่าวปิเละ-โละซะมะ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า “สระว่ายน้ำกลางทะเล” ผ่านชมถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง 
12.00 รับประทานอาหารกลางแบบ บุฟเฟ่ต์ ณ อ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน หลังรับประทานอาหารพักผ่อนบนชายหาดได้ตามอัธยาศัย
14.00 ล่องเรือผ่าน ถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบ โดยนักเดินเรือโบราณ และเขียนรูปวาดโบราณ โดย Captain Cook ผู้โด่งดัง จากนั้นแวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะจำนวนมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำตื้นชมปะการัง
15.00 ออกเดินทางไปยัง เกาะไข่ เพื่อชมความงามของเกาะไข่ที่มีชายหาดสวยงาม ทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ท่านสามารถเล่นน้ำหรือเลือกพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
  หลังรับประทานอาหาร เดินทางออกจากหมู่เกาะพีพี มุ่งหน้าสู่ เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามมากตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดพังงา จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนที่เกาะไข่นอก เกาะเล็กๆ ที่ มีปลานานาชนิดเป็นจำนวนมาก เก็บภาพความประทับใจบนหาดทรายสวยๆตามอัธยาศัย
16.00 นำทุกท่านกลับสู่ภูเก็ตด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจ
16.30 เดินทางถึงท่าเรือแหลมหงา และนำท่านกลับสู่ยังโรงแรมที่พัก
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพักเวลา 12.00 น.)
  รถรอรับที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย เพื่อส่งท่านไปยังสนามบิน

อัตราค่าบริการ
โดยเรือ Speed Boat

พัก Peach Hill ( 4 ดาว)
กำหนดการดินทาง ราคา
1 มี.ค-31 มี.ค 265 4,590 บาท/ท่าน
1 เม.ย.-31 ต.ค. 2565 (ยกเว้นเทศกาลสงกรานต์) 3,590 บาท/ท่าน
โรงแรมที่พัก  1พ.ย.-20ธ.ค. 21ธ.ค.-20ม.ค. 21ม.ค.-28ก.พ. 1-31 มี.ค. 1เม.ย.-31ต.ค.
Andaman Canacia 4,090.- 5,590.- 5,190 4,990.- 3,590.-

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ภูเก็ต สุดคุ้ม 1 
กลับสู่หน้าโปรโมชั่นหลัก ทัวร์ภูเก็ต
ดูรูปที่พัก ที่พักภูเก็ต

ค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไข่ ปิเละ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน (เฉพาะคนไทย)
 • อาหารกลางวัน(วันดำน้ำ)
 • รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
 • รถรับส่งวันดำน้ำ
 • ประกันการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • เจ้าหน้าที่ค่อยดูแล
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  • หรือค่าใช้จ่ายในหารเดินทางมายังภูเก็ต 
  • ค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพีชาวต่างชาติ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย

หมายเหตุ แพคเก็จนี้เมื่อทำการจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี แต่หากต้องการเปลี่ยนแปลงได้ 7 วัน ก่อนการเดินทาง และต้องเช็คห้องว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว พร้อมทริปดำน้ำ สุดคุ้ม 1

เรื่องที่น่าสนใจ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง