Saturday, November 28, 2020
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,090 บาท | สุดคุ้ม 2

ทัวร์ภูเก็ต เริ่มต้น 3,099 บาท ทัวร์ภูเก็ตราคาถูก 

ทัวร์ภูเก็ต-ราคาถูกทัวร์ภูเก็ต เริ่มต้น 3,099 บาท ทัวร์ภูเก็ตราคาถูก  

ทัวร์ภูเก็ต เริ่มต้น 2,999 บาท ตัวอย่างทริปการเดินทาง ทัวร์ภูเก็ต ทัวร์ภูเก็ตราคาถูก ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่รวมเดินทางและไว้วางใจเลือกใช้บริการกับเรา ทัวร์ภูเก็ตในเส้นทางต่างๆ ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน แพคเก็จภูเก็ต คุณภาพดี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 รถรอรับท่านจากสนามบินภูเก็ต
  นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม (โรงแรมที่ท่านเลือก) อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 – 07.15 รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ
07.00 เรือออกจากท่าเรือเรือมี ชา กาแฟ ของว่างและ เครื่องดื่มให้บริการ
10.00 เรือเดินทางถึง เกาะพีพี ล่องเรือนำเที่ยว ชมทัศนียภาพของพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง และเกาะบิดะใน-นอก จากนั้นส่งลูกค้าที่ไม่ต้องการดำน้ำ(snorkelling) ที่ท่าเรือต้นไทร เพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนบริเวณชายหาด อิสระตามอัธยาศัย
11.00 นำลูกค้าที่ต้องการดำนำออกไปยังจุดเรือจอด ดำน้ำดูปะการังประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณหน้าหาดลิง เกาะพีพี ดอน โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพี ด้วยตัวเอง คนไทย 40 บาท/ ผู้ใหญ่ 20 บาท /เด็ก
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพักเวลา 12.00 น.)
  รถรอรับที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย เพื่อส่งท่านไปยังสนามบิน หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่ม

เที่ยวภูเก็ต

อัตราค่าบริการ โดยเรือใหญ่

โรงแรม 
หาดกะตะ,กะรน
ผู้ใหญ่/ท่าน
16 เม.ย. – 31 ต.ค. 1 มี.ค. – 15 เม.ย.
1 พ.ย. – 20 ธ.ค.
Peach Hill   4 ดาว 
3,099.-    4,090.-
Peach Blossom  4 ดาว
3,490.-    4,590.-

 

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ภูเก็ต 
กลับสู่หน้าโปรโมชั่นหลัก >> ทัวร์ภูเก็ต

ดูรูปที่พัก >> ที่พักภูเก็ต

ค่าบริการนี้รวม
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าทัวร์ดำน้ำเกาะพีพี
 • อาหารกลางวัน(วันดำน้ำ)
 • รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
 • รถรับส่งวันดำน้ำ
 • ประกันการเดินทาง
 • อุปกรณ์ดำน้ำ
 • เจ้าหน้าที่ค่อยดูแล
ราคานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • หรือค่าใช้จ่ายในหารเดินทางมายังภูเก็ต 
 • ค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพี คนไทย 40 บาท/ ผู้ใหญ่ 20 บาท /เด็ก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย

 

ทัวร์ภูเก็ต เริ่มต้น 3,099 บาท ทัวร์ภูเก็ตราคาถูก 3 วัน 2 คืน

ตัวอย่างการเดินทาง บางส่วนของเรา

โปรแกรมแนะนำ 2563/2020