0.8 C
New York
Thursday, March 9, 2023
spot_img

ทัวร์อ่าวมาหยา เกาะพีพี ปิเละ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 4,190 บาท โปรสุดคุ้ม 12

ทัวร์อ่าวมาหยา

ทัวร์อ่าวมาหยา เกาะพีพี ปิเละ เริ่มต้น 4,190 บาท โปรสุดคุ้ม 12

วันที่ 1 รับจากสนามบิน – ส่งที่พัก
  รับลูกค้า ณ สนามบิน / บขส.
  City Tour ลานปูดำ วัดถ้ำเสือ เขาขนาบน้ำ + 1 คาเฟ่
  จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Beyond Resort Krabi
วันที่ 2 ทริปดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ อ่าวมาหยา (เรือท้องถิ่น)
  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00-08.30 รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 – 9:30 ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ
สำหรับทริปหมู่เกาะพีพี เรือจะนำท่านเข้าชมหมู่เกาะโซนพีพีเลเป็นอันดับแรก โดยจะพาท่านเที่ยวรอบๆเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม ตามสถานที่ต่าง
16:00-16:30 เดินทางถึงท่าเรือดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก
เย็น อิสระอาหารเย็น
วันที่ 3 อิสระท่องเที่ยว – รับจากที่พัก – ซื้อของฝาก – ส่งสนามบิน
  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  เช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00 น. (หากเกินเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  รถรับท่านจากที่พัก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของกระบี่มากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง , เต้าส้อ ฯลฯ ณ ร้านของฝาก จากนั้นส่งท่าน ณ สนามบิน / บขส.

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน โปรสุดคุ้ม 11. 

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน
ที่พัก 4 ดาว ดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ อ่าวมาหยา อาหารรับส่ง
City Tour + 1 คาเฟ่
วันเดินทาง ห้อง Villa Garden ห้อง Deluxe Sea View
1 มี.ค.–20 เม.ย.65 4,190/ท่าน 4,990/ท่าน
21 เม.ย.–31 ต.ค.65 สอบถาม สอบถาม
เปลี่ยนเป็นสปีดโบ้ท+300 /ท่าน

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อ่าวมาหยา

อัตรานี้รวม  รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ,รถพาเที่ยวซิตี้ทัวร์ ,ที่พัก 2 คืน+อาหารเช้า , ทริปดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ อ่าวมาหยา
อัตรานี้ไม่รวม ค่าตั๋วเครื่องบิน ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ : หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเลื่อนวันเดินทางหรือเลื่อนเวลาทุกกรณี

ทัวร์อ่าวมาหยา เกาะพีพี ปิเละ เริ่มต้น 4,190 บาท โปรสุดคุ้ม 11

spot_img
spot_img

Hot Topics

Related Articles