ไอ เลิฟ กระบี่

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img
HomeKrabi Laplayaทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ดำน้ำ 4 เกาะ ทะเลแหวก

ทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ดำน้ำ 4 เกาะ ทะเลแหวก

ทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน ดำน้ำ 4 เกาะ ทะเลแหวก  

วันที่ 1รับจากสนามบิน – ส่งที่พัก
….รับลูกค้า ณ สนามบิน / บขส.
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก….
วันที่ 2ทริปดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก (เรือท้องถิ่น)
….บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
8:00-08.30รถรับท่านจากโรงแรม เดินทาง สู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา
09.00-9:30เช็คอิน ณ ท่าเรือ จากนั้นออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าไปยังทริป 4 เกาะทะเลแหวก
10.00 น.เดินทางถึง ไร่เลย์ ถ้ำพระนาง ชมความงามของถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวเรือและผู้คนทั่วไป ทั้งยังเป็นจุดปีนผาที่สวยงามระดับโลกอีกด้วย สนุกกับการเล่นน้ำ พักผ่อนริมหาดทราย 
 จากนั้นชมทะเลแหวก Unseen Thailand ชมความงามของสันทราย ที่เชื่อมระหว่างเกาะไก่ และเกาะทับ ที่มาของชื่อเกาะ เดินเล่นพร้อมถ่ายรูป ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ จากนั้นจากนั้นเดินทางไปชมความงามของเกาะไก่พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เกาะที่มีสัญญาลักษณ์เป็นรูปหัวไก่) และจอดเรือกลางทะเล ให้ลูกค้าลงน้ำ สนุกกับการดำน้ำดูปลาสวยงาม เช่นปลาลายเสือ ปลานีโม่
พักรับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะปอดะ ซึ่งเป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด น้ำทะเลใส ฝูงปลามากมาย สนุกกับการเล่นน้ำหรือพักผ่อนบริเวณชายหาด พร้อมกับเก็บภาพสวยๆไว้เป็นที่ระลึก
14.00-15:00เดินทางถึงท่าเรือ จากนั้นนำท่านกลับสู่ สนามบิน /บขส
 อิสระอาหารเย็น

**โปรแกรมสามารถสลับวันที่ไปดำน้ำได้**

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์กระบี่ 2 วัน 1 คืน

อัตรานี้รวม  
  • รถรับส่งสนามบิน
  • ที่พัก-สนามบิน
  • ที่พัก 1 คืน
  • อาหาร 2 มื้อ
  • ทริปดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก
อัตรานี้ไม่รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบิน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ : หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเลื่อนวันเดินทางหรือเลื่อนเวลาทุกกรณี

ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก 2 วัน 1 คืน โปรโมชั่น 2566

แนะนำโปรโมชั่นทัวร์

spot_img

ตัวอย่างแพคเก็จ พัก 4 ดาว

แนะนำทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

ตัวอย่างการเดินทาง

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง สุดคุ้ม 9

3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะห้อง ลากูน
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
3,890

เริ่มต้น/ต่อท่าน

ทัวร์กระบี่-เรือมีเบาะ
3 วัน 2 คืน
4 ดาว
4 เกาะ ทะเลแหวก
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
2,390

เริ่มต้น/ต่อท่าน

1 วัน
ไม่รวม
ดำน้ำ สามารถเลือกได้
ไม่รวม
ไม่รวม
2,500

เริ่มต้น/ต่อท่าน

ทัวร์กระบี่-สุดคุ้ม-4
3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะห้อง ลากูน
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
2,690

เริ่มต้น/ต่อท่าน