ไอ เลิฟ กระบี่

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img
HomeBeyond Resort Krabiทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี อ่าวมาหยา สุดคุ้ม 11

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เกาะพีพี อ่าวมาหยา สุดคุ้ม 11

 

วันที่ 1รับจากสนามบิน – ส่งที่พัก
 รับลูกค้า ณ สนามบิน / บขส.
 จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Beyond Resort Krabi
วันที่ 2ทริปดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ อ่าวมาหยา (เรือสปีดโบ้ท)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00-08.30รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 – 9:30ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการน้ำดื่มเย็น ๆ
สำหรับทริปหมู่เกาะพีพี เรือจะนำท่านเข้าชมหมู่เกาะโซนพีพีเลเป็นอันดับแรก โดยจะพาท่านเที่ยวรอบๆเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม ตามสถานที่ดังต่อไปนี้
 จุดที่ 1 ถ้ำไวกิ้ง แวะจอดเรือ ชมสถานที่เก็บรังนกนางแอ่นจากภายนอก พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก
 จุดที่ 2 อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน จอดเล่นน้ำปากทางเข้าปิเละ ชมปลา ปะการังสวยงาม
 จุดที่ 3 อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (ไม่สามารถเล่นน้ำได้)
 จุดที่ 4 เกาะพีพีดอน นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ ณ ห้องอาหารอารีด้า (ฮาลาล) หลังอาหารเชิญทุกท่านเดิน เล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย
 จุดที่ 5 เรือนำท่านมาชะลอจอดบริเวณหน้าอ่าวลิง แวะชมลิงน้อยๆน่ารักๆ
 จุดที่ 6 นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ สวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16:00-16:30เดินทางถึงท่าเรือดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พัก
เย็นอิสระอาหารเย็น
วันที่ 3อิสระท่องเที่ยว – รับจากที่พัก – ซื้อของฝาก – ส่งสนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
 เช็คเอ้าท์ได้ไม่เกิน 12.00 น. (หากเกินเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 รถรับท่านจากที่พัก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของกระบี่มากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง , เต้าส้อ ฯลฯ ณ ร้านของฝาก จากนั้นส่งท่าน ณ สนามบิน / บขส.

อัตราค่าบริการ
พัก Beyond Resort Krabi ( 4 ดาว) ย่านหาดคลองม่วง ติดหาด
 (รถรับส่ง+ที่พัก+ดำน้ำ)

ที่พัก 4 ดาว + ดำน้ำเกาะพีพี+อาหาร+รับส่ง
วันเดินทางห้อง Villa Gardenห้อง Deluxe Sea View
1 เม.ย.–31 ต.ค. 66
(พักห้องละ 2 ท่าน)
4,490 บาท/ท่าน5,390 บาท/ท่าน
ท่านที่ 3 เสริมเตียง4,790 บาท/ท่าน5,390 บาท/ท่าน

 

อัตรานี้รวม
รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน ,ที่พัก 2 คืน+อาหารเช้า , ทริปดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ อ่าวมาหยา (เรือสปีดโบ้ท+อาหารกลางวัน)
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ,ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

 

หมายเหตุ : หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกเลื่อนวันเดินทางหรือเลื่อนเวลาทุกกรณี

แนะนำโปรโมชั่นทัวร์

spot_img

ตัวอย่างแพคเก็จ พัก 4 ดาว

แนะนำทัวร์ต่างประเทศ

spot_img

ตัวอย่างการเดินทาง

ตัวอย่างการเดินทาง

ทัวร์กระบี่ ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี อ่าวมาหยา 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,190 บาท...

3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะพีพี อ่าวมาหยา
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
3,190

เริ่มต้น/ต่อท่าน

3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะพีพี อ่าวมาหยา+ซิตี้ทัวร์
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
4,990

เริ่มต้น/ต่อท่าน

3 วัน 2 คืน
4 ดาว
เกาะพีพี อ่าวมาหยา+ซิตี้ทัวร์
รวมรับ-ส่ง
3 มื้อ
3,590

เริ่มต้น/ต่อท่าน