Saturday, November 28, 2020
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี

เหมาเรือกระบี่ เหมาเรือกระบี่ เหมาเรือกระบี่ราคาถูก ตลอดปี 2563-2564

เหมาเรือกระบี่ บริการให้เช่าเหมาเรือเที่ยวเมืองกระบี่

เหมาเรือกระบี่

เหมาเรือกระบี่ บริการให้เช่า เหมาเรือ เที่ยวเมืองกระบี่ 

เหมาเรือกระบี่ บริการให้เช่าเหมาเรือ ท่องเที่ยวทริปดำน้ำ เหมาเรือกระบี่ เหมาเรือกระบี่ราคาถูก ทริปดำน้ำ 4 เกาะ ทัวร์เกาะพีพี ทัวร์ดำน้ำเกาะห้อง และทริปดำน้ำเส้นทางอื่นๆ โดยเรือหางยาว และเรือสปีทโบท

อัตราค่าบริการ: เรือหางยาว กระบี่
เรือหางยาวคุณภาพดี เที่ยว 4 เกาะ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะหม้อ เกาะทับ เกาะปอดะ อ่าวไร่เลย์ ถ้ำพระนาง

จำนวนผู้เดินทาง (เหมาส่วนตัว) ค่าบริการ
เดินทาง 1-2 ท่าน 2,300
เดินทาง 3-7 ท่าน 2,500
เดินทาง 8-10 ท่าน 3,000
เดินทาง 11-13 ท่าน 3,500
เดินทาง 14-16 ท่าน 4,000
เดินทาง 17-20 ท่าน 4,500
เดินทาง 21-25 ท่าน 5,000
บริการดี สนุกสนาน เที่ยวครบ แบบสุดคุ้ม

 

อัตราค่าเช่าบริการ : เรือสปีทโบ๊ท กระบี่
บริการท่องเที่ยวโดยเรือสปีทโบ้ท ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก เกาะพีพี เกาะห้อง ในราคาพิเศษ !!

เรือ ทัวร์ 4 เกาะ เกาะพีพี เกาะห้อง
 จำนวน 6-10 ที่นั่ง  9,000 13,500 10,500
 จำนวน 25 ที่นั่ง  10,500 16,500 12,500
จำนวน 30 ที่นั่ง  12,500 18,500 13,500
จำนวน 35 ที่นั่ง 2เครื่องยนต์  13,500 19,500 15,500
จำนวน 35 ที่นั่ง
3 เครื่องยนต์
17,500 25,500 19,500
จำนวน 45 ที่นั่ง  21,500 27,500 23,500
บริการดี สนุกสนาน เที่ยวครบ แบบสุดคุ้ม
เช่าเรือสปีทโบ้ท กระบี่ เช่าเรือหางยาวกระบี่
เหมาเรือหางยาวกระบี่

อัตราค่าเช่าบริการ เรือสปีทโบ๊ท 1 เครื่องยนต์ ขนาด 25 ที่นั่ง
ตัวอย่างโปรแกรม >> เหมาเรือกระบี่

ราคานี้รวม
     -เสื้อชูชีพ , อุปกรณ์ดำน้ำ, น้ำดื่ม,น้ำแข็ง,ผลไม้,ขนมเบรค,ประภัยทางทะเล
ราคานี้ไม่รวม
     – ค่าธรรมเนียมอุทยาน , อาหารกลางวัน (สามารถสั่งข้าวกล่องได้ กล่องละ 50 บาท) ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ของใช่ส่วนตัว

เหมาเรือกระบี่ เช่าเหมาเรือ จอยทัวร์ ทริปดำน้ำ ( สปีทโบ้ท+เรือหางยาว ) ตลอดปี 2563-2564

ตัวอย่างการเดินทาง บางส่วนของเรา

โปรแกรมแนะนำ 2563/2020