เหมาเรือกระบี่ เหมาเรือกระบี่ เหมาเรือกระบี่ราคาถูก ตลอดปี 2562

831

เหมาเรือกระบี่ บริการให้เช่าเหมาเรือเที่ยวเมืองกระบี่

เหมาเรือกระบี่ บริการให้เช่า เหมาเรือ เที่ยวเมืองกระบี่ 

เหมาเรือกระบี่ บริการให้ เช่า เหมาเรือ ท่องเที่ยวทริปดำน้ำ เหมาเรือกระบี่ เหมาเรือกระบี่ราคาถูก ทริปดำน้ำ 4 เกาะ ทัวร์เกาะพีพี ทัวร์ดำน้ำเกาะห้อง และทริปดำน้ำเส้นทางอื่นๆ โดยเรือหางยาวและเรือสปีทโบท

อัตราค่าเช่าบริการ เรือสปีทโบ๊ท 1 เครื่องยนต์ ขนาด 10-15 ที่นั่ง

 เรือสปีทโบ๊ท ราคา อื่นๆ
 ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ปอดะ หาดไร่เลย์ โปรแกรม
 ทัวร์เกาะห้อง หมู่เกาะห้อง เกาะผักเบี้ย เกาะเหลาดาหลิง 11,500 โปรแกรม
 ทัวร์เกาะพีพี หมู่เกาะพีพีดอน เกาะพีพีเล เกาะไผ่ อ่าวมาหยา  สอบถาม โปรแกรม
 ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก+หมู่เกาะห้อง  14,500 โปรแกรม
 ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก+หมู่เกาะพีพี  15,500  โปรแกรม
 เขาตะปู เกาะห้อง  17,000  โปรแกรม
ค่าบริการนี้ รวม : ค่าน้ำมัน เจ้าหน้าที่คนขับและเจ้าหน้าที่ค่อยดูแล อุปกรณ์ดำน้ำ เสื้อชูชีพ น้ำดื่ม ประกันภัยทางทะเล
ค่าบริการนี้ รวม : รถรับ-ส่งอ่าวนาง (หาดนพรัตน์)
ค่าบริการนี้ ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว อาหาร/ผลไม้ ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน
ค่าบริการนี้ ไม่รวม : เซ็ตอาหาร แบบกล่อง 60 บาท
หมายเหตุ : หากลูกค้าสนใจเส้นทางอื่นกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝายขาย บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (02-1835623)

อัตราค่าเช่าบริการ เรือสปีทโบ๊ท 1 เครื่องยนต์ ขนาด 25 ที่นั่ง

ราคานี้รวม
  • รถรับส่งโรงแรม
  • อาหารกลางวัน เครื่องดืม ผลไม้
  • อุปกรณ์ดำน้ำ ประกันอุบัติเหตุ
ราคานี้ไม่รวม
  • ภาษี และหัก ณ ที่จ่าย

เหมาเรือกระบี่ เช่าเหมาเรือ จอยทัวร์ ทริปดำน้ำ ( สปีทโบ้ท+เรือหางยาว )