Saturday, November 28, 2020
ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,890 บาท | สุดคุ้ม 4

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ดำน้ำเกาะพีพี+ ซิตี้ทัวร์ สุดค้ม 4

ทัวร์ภูเก็ต_สุดคุ้ม_4

โปรแกรมทัวร์
วันที่ 1 รถรอรับท่านจากสนามบินภูเก็ต
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต (ซิตี้ทัวร์ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชม.)
  ชมบรรยากาศอาคารภายในตัวเมืองภูเก็ตส่วนมากเป็นตึกซึ่งสร้าง ขึ้นสมัยร้อยกว่าปีมาแล้วเมื่อครั้งที่กิจการเหมืองแร่เริ่มเจริญใหม่ๆ ตึกเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานกับตะวันตกหรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบ ชิโน – โปรตุกีส โดยมีลักษณะ ตัวอาคารที่มีส่วนลึกมากกว่าส่วนกว้างหน้าต่างประตูเป็นไม้ลายฉลุ
  นำท่านเดินทางสู่ วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง นมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลองเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในสมัยพ่อท่านแช่ม ในคราวชาวบ้านได้รับกำลังใจจากท่านนำชาวบ้านฉลองชนะกบฏอั้งยี่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองพร้อมทั้งชม พิพิธภัณฑ์ และวัตถุโบราณภายในวัด
  จากนั้นนำท่านชมวิวมุมสูง ณ จุดชมวิว 3 อ่าว ป่าตอง, กะตะ,กะรน
  จากนั้นชมทัศนียภาพอันสวยงาม ณ แหลมพรหมเทพ เป็นแหลมที่อยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ต ส่วนที่สวยงามที่สุดส่วนหนึ่งของเกาะภูเก็ต และเป็นสถานที่ขึ้นชื่อในการชมพระอาทิตย์ตกได้งดงาม นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม (โรงแรมที่ท่านเลือก) อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 2 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
07.00 – 07.15 รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ
07.00 เรือออกจากท่าเรือเรือมี ชา กาแฟ ของว่างและ เครื่องดื่มให้บริการ
10.00 เรือเดินทางถึง เกาะพีพี ล่องเรือนำเที่ยว ชมทัศนียภาพของพีพีเล ได้แก่ อ่าวโล๊ะสะมะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง และเกาะบิดะใน-นอก จากนั้นส่งลูกค้าที่ไม่ต้องการดำน้ำ(snorkelling) ที่ท่าเรือต้นไทร เพื่อให้ลูกค้าพักผ่อนบริเวณชายหาด อิสระตามอัธยาศัย
11.00 นำลูกค้าที่ต้องการดำนำออกไปยังจุดเรือจอด ดำน้ำดูปะการังประมาณ 1 ชั่วโมง บริเวณหน้าหาดลิง เกาะพีพี ดอน โดยลูกค้าจะต้องจ่ายค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพี ด้วยตัวเอง คนไทย 40 บาท/ ผู้ใหญ่ 20 บาท /เด็ก
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
14.30 ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม อิสระตามอัธยาศัย
วันที่ 3 รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (คืนห้องพักเวลา 12.00 น.)
  รถรอรับที่หน้าโรงแรมตามเวลานัดหมาย เพื่อส่งท่านไปยังสนามบิน หรือเลือกซื้อ Optional Tour เพิ่ม

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน สุดคุ้ม 4
ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน เรือใหญ่ + CITY TOUR + PHI PHI TOUR (หาดกะตะ,กะรน)
โรงแรม / ที่พัก โรงแรม / ที่พัก 01 พ.ย.–20 ธ.ค 01 มี.ค.-15 เม.ย. 21 ธ.ค.–28 ก.พ.
Peach Hill 4 ดาว 3,890.- 4,890.- 4,890.- สอบถาม
Peach Blossom 4 ดาว หรือAndaman Cannacia 4,290.- 5,390.- 5,390.- สอบถาม
Beyond Patong 4 ดาว 4,690.- สอบถาม สอบถาม สอบถาม

 

โปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์ภูเก็ต สุดคุ้ม 4
กลับสู่หน้าโปรโมชั่นทัวร์ >> ทัวร์ภูเก็ต

ดูตัวอย่างห้องพัก >> ที่พักภูเก็ต

ราคานี้รวม
  • ที่พัก 2 คืน พักใกล้หาด 4 ดาว
  • สระว่ายน้ำ / Free WiFI
  • ซิตี้ทัวร์ ชิโน ,โปรตุกีส ,วัดฉลอง
  • แหลมพรหมเทพ ,จุดชมวิว 3 อ่าว
  • รถรับส่ง + ทัวร์ดำน้ำ + เรือใหญ่
  • อาหาร 3 มื้อ
  • พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มจากค่าทัวร์ x,xxx บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายในหารเดินทางมายังภูเก็ต / ค่าเข้าชมอุทยานหมู่เกาะพีพี คนไทย 40 บาท/ ผู้ใหญ่ 20 บาท /เด็กค่าใช้จ่ายส่วนตัว / ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย

 

ทัวร์ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ดำน้ำเกาะพีพี+ ซิตี้ทัวร์ สุดค้ม 4

ตัวอย่างการเดินทาง บางส่วนของเรา

โปรแกรมแนะนำ 2563/2020