Home Uncategorized ทัวร์เกาะนาวโอพี ทัวร์ดำน้ำ เริ่มต้น 3,650 บาท

Line : @bestfriend

ทัวร์เกาะนาวโอพี ทัวร์ดำน้ำ เริ่มต้น 3,650 บาท

ทัวร์เกาะนาวโอพี

ทัวร์เกาะนาวโอพี เกาะนาวโอพี ราคาเริ่มต้น 3,650 บาท !!

ทัวร์เกาะนาวโอพี เริ่มต้น 3,650 บาท โปรโมชั่นพิเศษ !! ทัวร์เกาะนาวโอพี ทัวร์เกาะนาวโอพีราคาถูก รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ทริปดำน้ำพร้อมอาหาร กับธรรมชาติแสนสวย เติมความสุขไปกับเรา บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์

ตั้งแต่ 8 พ.ย. 60 – 15 พ.ค.  ออกเดินทางทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ 

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าเรือแกรนด์อันดามัน / เจ้าหน้าที่ต้อนรับ รอรับทุกท่านพร้อมทำเอกสาร
ผ่านแดน (ให้ทุกท่านเปลี่ยนชุดพร้อมเล่นน้ำ)
08.45 น. เรือออกจากท่าเรือแกรนด์อันดามัน มุ่งหน้าสู่เกาะสองประเทศพม่า ตรวจเอกสารผ่านแดน
09.00 น. นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่เกาะนาวโอพี ใช้เวลาเดินทาง 1.45 ชม. ระหว่างทางท่านจะได้ชม หมู่เกาะ ทะเลพม่ามากมาย
10.45 น. ถึงเกาะนาวโอพี นำทุกท่านล่องเรือชมน้ำทะเลสองสีบริเวณของเกาะนาวโอพีที่เต็มไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสัมผัสโลกใต้ทะเลที่ทุกท่านรอคอย นำทุกท่านน้ำดูปะการัง ทุ่งดอกไม้ใต้ทะเลแห่งทะเลเมียนมาร์/แหลมดอกไม้/บ้านคุณทองสุข (ปลาไหลมอลเลย์) เป็นต้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะนาวโอพี เทอเรสริมหาดบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ /
พักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณหน้าหาดส่วนตัว
14.00 น. นำทุกท่านดำน้ำดูปะการัง หาดคุณนาย นำทุกท่านเดินทางกลัยสู่เกาะสอง (ประเทศเมียนมาร์)
17.00 น. ถึงท่าเรือแกรนด์อันดามัน จังหวัดระยอง / ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เกาะนาวโอพี

ค่าบริการนี้รวม
-ทริปดำน้ำทะเลพม่า 1 วัน (ด้วยเรือเร็ว)
-ค่าธรรมเนียมและค่าผ่านแดนการขึ้นเกาะพม่า
-เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ผ้าเช็คตัว
-อาหารว่าง (Set Pack) 1 มื้อ อาหารเที่ยง 1 มื้อ
-ประกันอุบัติเหตุสำหรับนักท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ค่าบริการนี้ไม่รวม
-ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ
-ภาษีมูลค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จ่าย

 

เงือนไข!!

• คนไทยส่งสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรราชการที่มีเลข 13 หลัก / ต่างชาติส่งหน้าพาสปอร์ต และทำ e-Visa       ระบบออนไลน์ด้วยตัวเองก่อนล่วงหน้า 7 วัน
• ค่าใช้จ่ายฟรีในแพ็คเกจที่ระบุไว้ นอกเหนือจากแพ็คเกจลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม
• ผู้ใหญ่พักได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ต่อห้อง (นอน 1 ท่าน คิดราคา 2 ท่าน )
• เด็กอายุไม่ถึง 6 ปี คิด 500 บาท อายุ 6-12 ปี ราคาเด็ก และ 13 ปีขึ้นไป ราคาผู้ใหญ่
• ลูกค้ายกเลิกการเดินทางเป็นการส่วนตัว ก่อน 3 วัน ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน ทุกกรณี
• ราคาแพ็คเกจเริ่มรับที่ท่าเรือแกรนด์ระนอง หรือเกาะสองและส่งกลับที่เดิม (ไม่ร่วมรถรับส่ง)
• ขอยืดตารางเวลาตามโปรแกรม และเงื่อนไขเป็นหลัก ส่วนโปรแกรมเมนูอาหารอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพดิน     ฟ้าอากาศ ราคานี้รวม เรือรับ-ส่ง ตลอดเส้นทางตามโปรแกรม
• อาหารทุกมื้อ ตามแพ็คเกจ และ ใบผ่านแดน และภาษีเข้าประเทศเมียนมาร์
• ประกันเดินทาง (อุบัติเหตุเท่านั้น) 1 ล้านบาท
• ไกด์ท้องถิ่นไทย และไกด์เมียนมาร์
• อุปกรณ์ ดำน้ำ / เสื้อชูชีพ / หน้ากาก และเรือคายัค

 การเตรียมตัว!!

1. บัตรประชาชน กรณีคนไทย , ชาวต่างชาติใช่พาสปอร์ต และ e-Visa
2. ชุดสวยงาม, ครีมกันแดด, รองเท้ารัดส้น, กล้องถ่ายรูปใต้น้ำและบนบก, ชุดว่ายน้ำ
3. สิ่งสำคัญแจ้งกรณีท่านที่เป็นโรคประจำตัว (ประกันอุบัติเหตุไม่รองรับกรณีที่เกิดจากโรคประจำตัว)

ทัวร์เกาะนาวโอพี เริ่มต้น 3,650 บาท โปรโมชั่นพิเศษ !!

ทัวร์ภูเก็ต