ทัวร์เกาะพีพี เริ่มต้น 1,300 บาท ทัวร์เกาะพีพี (เต็มวัน) ตลอดปี 2562

88

ทัวร์เกาะพีพี เริ่มต้น 1,300 บาท ทัวร์เกาะพีพี (เต็มวัน) ตลอดปี 2562ทัวร์เกาะพีพี

ทัวร์เกาะพีพี เริ่มต้น 1,300 บาท ดำน้ำเกาะพีพี   (เรือสปีทโบ้ท)

ทัวร์เกาะพีพี อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach ทัวร์เกาะพีพี ทัวร์เกาะพีพีราคาถูก จากนั้นเที่ยวชมอ่าว โล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ชมความงามใต้ท้องทะเล ทัวร์เกาะพีพี เริ่มต้น 1,350 บาท Speed Boat ทัวร์เกาะพีพีราคาถูก รวม ทริปดำน้ำ รถรับส่ง ที่พัก เที่ยวเกาะพีพี ทริปเกาะพีพี ดำน้ำเกาะพีพี เต็มวัน แพ็คเก็จเกาะพีพี เรือสปีทโบ้ท

โปรแกรมท่องเที่ยว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม รถรับจากโรงแรมที่พัก ไป ยังท่าเรือ
08.00-09.00 น. ดินทางท่องเที่ยว เกาะพีพี โดยเรือ สปีตโบ้ท มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) พร้อมบริการน้ำดื่ม นำทุกท่านเที่ยวรอบ เกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach จากนั้นเที่ยวชมอ่าว โล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ชมความงามใต้ท้องทะเลและชมปลาหลากหลายชนิด ปะการังที่สวยงาม ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ชมความงามของ อ่าวปิเละ พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต ล้อมไปด้วยผาหินปูนอันสวยงาม จากนั้นผ่านชมถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี พร้อม รับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์)
บ่าย นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ สวยงามของเกาะนี้ ได้ฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ ให้ทุกท่านได้พักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30น. ถึงชายฝั่ง หาดอ่าวนาง และรถส่งท่านสู่โรงแรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ >> ทัวร์เกาะพีพี  | กลับสู่หน้าโปรแกรมหลัก >> ทัวร์กระบี่

ค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน
• ค่าเรือพาดำน้ำทัวร์ 4 เกาะ และ หมู่เกาะพีพี
• อาหาร 4 มือ
• รถรับส่งสนามบิน-ที่พัก-สนามบิน
ค่าบริการนี้ไม่รวม
• ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุ
• ภาษีมูลค่าเพิ่มและ หัก ณ ที่จ่าย
• อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าเข้าชมสถานที่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทัวร์เกาะพีพี เริ่มต้น 1,350 บาท ทัวร์เกาะพีพี ราคาถูก (เต็มวัน) ตลอดปี 2562

ทัวร์ฮ่องกง