ไอ เลิฟ กระบี่

ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424

spot_img
Homeapple a day
spot_img

apple a day

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ทริปดำน้ำเกาะห้อง ลากูน สุดคุ้ม 4

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,890 บาท   วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ เที่ยวซิตี้ทัวร์ กระบี่ 4 ชม 2 ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดส์ )ทะเลใน ลากูน 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)-สนามบิน โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 รับจากสนามบิน...

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ทริปดำน้ำเกาะห้อง ลากูน สุดคุ้ม 4

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,890 บาท   วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ เที่ยวซิตี้ทัวร์ กระบี่ 4 ชม 2 ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดส์ )ทะเลใน ลากูน 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)-สนามบิน โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก เที่ยวซิตี้ทัวร์ กระบี่ 4 ชม จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก...

ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,190 บาท โปรโมชั่น สุดคุ้ม ApV5

  ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,190 บาท โปรโมชั่น สุดคุ้ม 5 วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ 2  ดำน้ำอ่าวมาหยา ปิเละ เกาะพีพี 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)- สนามบิน   วันที่ 1 รับจากสนามบิน -ส่งที่พัก ... รับลูกค้า ณ สนามบิน / บขส.   จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก... วันที่ 2 ทริปดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ...

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,890 บาท โปรสุดคุ้ม Ap V.3-แก้ราคา

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,890 บาท โปรสุดคุ้ม V.3 วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ 2 ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดส์ )ทะเลใน ลากูน 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)-สนามบิน วันที่ 1 รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก   จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม... ที่พัก 4 ดาว มาตรฐาน...

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก สุดคุ้ม v.2

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก เริ่มต้น 2,690 บาท โปรสุดคุ้ม v.2 วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่   ซิตี้ทัวร์กระบี่ 4 ชม 2 ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)-สนามบิน   วันที่ 1 รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก   รถรอรับท่านจากสนามบินกระบี่   พาเที่ยวซิตี้ทัวร์กระบี่ 4 ชม   นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม ... วันที่...

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำ 4 เกาะ ทะเลแหวก

วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ 2 ดำน้ำ 4 เกาะทะเลแหวก 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)-สนามบิน วันที่ 1 รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก   รถรอรับท่านจากสนามบินกระบี่   นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม ... วันที่ 2 ดำน้ำ 4 เกาะ ทะเลแหวก (เรือท้องถิ่น)   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม   08.30 – 08.45 รถรับจากโรงแรมที่พักไปยังท่าเรือ เดินทางท่องเที่ยวโดยเรือท้องถิ่น ดำน้ำชมความสวยงามของแนวปะการัง ณ เกาะไก่ พร้อมชมฝูงปลานีโมและปลาอื่นๆอีกหลากหลายสายพันธุ์   จากนั้นอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง) ท่ามกลางชายหาดและทะเลที่สวยงามบน เกาะปอดะ...

ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน ทริปดำน้ำเกาะห้อง ลากูน สุดคุ้ม 4

ทัวร์กระบี่ เกาะห้อง 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 2,890 บาท   วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ เที่ยวซิตี้ทัวร์ กระบี่ 4 ชม 2 ดำน้ำ หมู่เกาะห้อง เกาะเหลาลาดิง (เกาะพาราไดส์ )ทะเลใน ลากูน 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)-สนามบิน โปรแกรมทัวร์ วันที่ 1 รับจากสนามบิน – เข้าที่พัก เที่ยวซิตี้ทัวร์ กระบี่ 4 ชม จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก...

ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,190 บาท โปรโมชั่น สุดคุ้ม ApV5

  ทัวร์กระบี่ 3 วัน 2 คืน เริ่มต้น 3,190 บาท โปรโมชั่น สุดคุ้ม 5 วันเดินทาง โปรแกรม 1 รถรอรับสนามบินกระบี่ 2  ดำน้ำอ่าวมาหยา ปิเละ เกาะพีพี 3 อิสระตามอัธยาศัย (สามารถเลือกซื้อแพคเก็จเสริม)- สนามบิน   วันที่ 1 รับจากสนามบิน -ส่งที่พัก ... รับลูกค้า ณ สนามบิน / บขส.   จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก... วันที่ 2 ทริปดำน้ำ เกาะพีพี ปิเละ...